Stare odprawy czasowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Stare odprawy czasowe

Wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania zgłoszenia celnego w przypadku stosowania art. 289 Kodeksu celnego w odniesieniu do odpraw czasowych nie zakończonych do 1 stycznia 1998 r. [...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość