Znajdź artykuł

Stanowisko PICLiS dotyczące projektu z dnia 12 kwietnia 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw (w zakresie zmiany art. 33a ust. 8 ustawy o VAT)

SPICLiS position on the draft of 12 April 2016 of the act amending the Customs Law Act and some other laws (as regards the revision of art. 33a of the 8 VAT Act)

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw polegających na zapewnieniu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny oraz przepisów wykonawczych i delegowanych, Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji pragnie zgłosić swoją uwagę do projektu z dnia 12 kwietnia 2016 r. wskazanej ustawy.[...]
5/2016 str. 196

Kup aby przeczytać całość