Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Positions and grades of Tax and Customs Service officers .

W opracowaniu omówiono problematykę stanowisk i stopni służbowych w Służbie Celno – Skarbowej. W początkowej części zaprezentowane zostały rozważania o charakterze historycznym mające na celu przedstawienie genezy poszczególnych instytucji np. opisu i wartościowania stanowisk służbowych. Istotna część publikacji obejmuje refleksje dotyczące warunków obsadzania stanowisk i uzyskiwania przez funkcjonariuszy wyższych stopni służbowych. W analizie sformułowano również postulaty zmiany obecnego stanu prawnego, których wprowadzenie powinno przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania Służby Celno - Skarbowej.[...]
3/2020 str. 100

Kup aby przeczytać całość