Standardy kontroli finansowej i standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Standardy kontroli finansowej i standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Zakres koordynacji został określony w przepisach ustawy. Ustawodawca wskazał jakie zadania realizuje Minister Finansów w ramach wykonywanej koordynacji. Zgodnie z art. 35o ust. 1 ustawy o finansach publicznych koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje między innymi określanie i upowszechnianie standardów kontroli finansowej i standardów audytu wewnętrznego, zgodnych z powszechnie uznawanymi standardami oraz podejmowanie działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość