Znajdź artykuł

Standardy kontroli eksportu towarów podwójnego zastosowania w wybranych krajach UE

... Wyodrębniony organ kontroli eksportu działa również w Szwecji. Jest nim Państwowy Inspektorat ds. Towarów Strategicznych (The National Inspectorate of Strategic Products - ISP). Działa od 1996 roku i ściśle współpracuje z Naukową Radą Techniczną (Technical Scientific Council), w skład której wchodzą eksperci z poszczególnych dziedzin. Szwedzi, po przystąpieniu do UE potraktowali problem bardzo poważnie i powołali też w parlamencie Komisję Kontroli Eksportu (Export Control Council) wspierającą i nadzorującą działalność Inspektoratu, podkreślając jej ponadpartyjny charakter (cross-party advisory body)....[...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość