Sprzedaż towarów z zagranicznego składu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sprzedaż towarów z zagranicznego składu celnego

W transakcji handlowej bierze udział kilka przedsiębiorstw: podmiot „A” z Niemiec, która posiada na składzie celnym towar niewspólnotowy (pochodzenie niewspólnotowe, np. brazylijskie) i dostarcza ten towar do kraju trzeciego (np. Chorwacji) z zastosowaniem procedury zewnętrznego tranzytu wspólnotowego, gdzie towar zostaje dopuszczony do obrotu i następuje zapłata cła. Jednakże faktura podmiotu „A” zostaje wystawiona na podmiot „A Polska” (firma córka w Polsce). Następnie podmiot „A Polska” sprzedaje przedmiotowy towar innemu przedsiębiorcy w Polsce – podmiotowi „B” (tylko faktura), z kolei podmiot „B” sprzedaje towar do Chorwacji, gdzie faktycznie został dostarczony towar bezpośrednio z Niemiec od podmiotu „A”. Podczas tych transakcji towar nie jest fizycznie wprowadzony na terytorium kraju.[...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość