Sprzedaż czy leasing ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sprzedaż czy leasing ?

Prezes Głównego Urzędu Ceł na podstawie art 156 §1 pkt 2 w związku z art. 157 kpa, z powodu rażącego naruszenia prawa stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w M. W uzasadnieniu decyzji podano, że wyżej wymienioną decyzją Dyrektora Urzędu Celnego dokonano odprawy celnej czasowej naczepy, która została sprowadzona przez T.W. - właściciela firmy przewozowej. Naczepa zgodnie z oświadczeniem importera, miała być przedmiotem umowy leasingowej zawartej z austriacką firmą "R".[...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość