Sprawa nie została należycie wyjaśniona – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sprawa nie została należycie wyjaśniona

Dyrektor Urzędu Celnego w R uznał za nieprawidłowe zgłoszenie celne w części dotyczącej określenia kwoty długu celnego i określił jego nową wysokość. Firma M. złożyła zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towar w postaci bananów. Strona dostarczyła na usługę transportową fakturę wystawioną przez spółkę cywilną w P. z rozbiciem kosztów na odcinki tras : Antwerpia - granica państwa i granica państwa Olszyna - Nysa. Urząd celny przeprowadził weryfikację zgłoszenia celnego i uznał je za nieprawidłowe w części dotyczącej określenia kwoty długu celnego. Uznał też, że zgodnie z art. 23 Kodeksu celnego wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski ... [...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość