Znajdź artykuł

Sprawa nie rozpoznana merytorycznie

Organ celny, który wznowił postępowanie musi ponownie rozpatrzeć sprawę co do meritum. Jeżeli zamiast tego przekazuje ją innemu organowi, popełnia błąd, który skutkuje nieważnością nowej decyzji. Taki wyrok wydał Sąd Najwyższ 29 marca 2000 r.[...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość