Sprawa C – 313/05, Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie w opinii Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sprawa C – 313/05, Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie w opinii Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

4 strony – 17 215 znaków WPROWADZENIE W dniu 9 sierpnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wydanym w dniu 22 czerwca 2005 r. w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy przepis art. 25 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w którym został zawarty zakaz nakładania między Państwami Członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych oraz opłat o skutku równoważnym zakazuje Państwu Członkowskiemu stosowania art. 80 ustawy z dn. 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) w sytuacji, kiedy podatek akcyzowy pobierany jest od nabycia każdego samochodu, niezależnie od miejsca jego pochodzenia przed pierwszą rejestracją na terenie kraju? [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość