Znajdź artykuł

Sposoby realizowania procedury uszlachetniania czynnego w przepisach wspólnotowych

... Procedura uszlachetniania czynnego może być przeprowadzana w dwóch podstawowych systemach tj. systemie zawieszeń i systemie ceł zwrotnych. Wobec towarów objętych procedurą w systemie zawieszeń nie pobiera się należności celnych przywozowych, jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej, aż do chwili gdy towary te zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty, w postaci produktów kompensacyjnych – art. 114 ust. 1 lit. a WKC. Towary objęte procedurą w systemie ceł zwrotnych są najpierw dopuszczane do obrotu, z czym wiąże się pobór należności celnych przywozowych oraz zastosowanie środków polityki handlowej. Następnie należności te mogą zostać zwrócone lub umorzone, ...[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość