Znajdź artykuł

Sposoby realizowania procedury uszlachetniania czynnego stworzone przepisami nowego ustawodawstwa celnego

Tryb postępowania celnego polegający na przywozie z zagranicy towaru, w celu poddania go odpowiednim procesom i uzyskania w ten sposób gotowego produktu przeznaczonego na eksport, znany był już w okresie obowiązywania ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. Prawo celne (Dz.U. z 1994r. Nr 71, poz.312 z późn. zm.)[...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość