Znajdź artykuł

Specjalne strefy ekonomiczne w polsce w procesie integracji z Unią Europejską

Problematyka specjalnych stref ekonomicznych nie doczekała się w Polsce szerszego i oddzielnego opracowania. Praca ta powinna w skromnym zakresie lukę te wypełnić. Specjalne regulacje wprowadzone w formie odstępstwa od ogólnie obowiązujących i przyjmowanych jako normalne struktur systemu podatkowego , chociaż mogą być nawet dość powszechnie znane w praktyce, nie zostały jednak w literaturze wystarczająco opisane ani przeanalizowane zarówno co do ich istoty , jak również dostrzeganych konsekwencji prawnych i ekonomicznych związanych z procesem integracji z Unią Europejską.3 strony - 11447 znaki [...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość