Znajdź artykuł

Specjalne procedury celne wg Zmodernizowanego Kodeksu Celnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny) – ZKC miało na celu dostosowanie przepisów celnych do elektronicznego środowiska dla organów celnych oraz podmiotów gospodarczych, w międzynarodowym handlu towarowym z państwami trzecimi, jak również umożliwienie zarządzania nim. Korzystając z okazji w trakcie wprowadzania powyższych zmian, dokonano gruntowego przeglądu przepisów prawa celnego, w celu ich ułatwień oraz uproszczeń i nadania im lepszej struktury. ZKC wszedł w życie w dniu 24 czerwca 2008 r., ale nie jest jeszcze stosowany. [...]
1/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość