Spór o stół mikserski – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spór o stół mikserski

Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją opartą na podstawie art. 138, § 1, pkt 1 kpa, art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 z późn.zm,) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz.U. Nr 128, poz. 591 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania spółki w K. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w W., w przedmiocie wymiaru cła od sprowadzonej z zagranicy konsoli sterowania cyfrowego.[...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość