Znajdź artykuł

Spór o przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej w postępowaniu antydumpingowym

The dispute over granting China market economy status in anti-dumping proceedings

Unia Europejska musi podjąć decyzję do 11 grudnia 2016r., czy przyznać Chinom status gospodarki rynkowej (Market Economy Status – MES).Przyznanie Chinom takiego statusu spowoduje obniżenie ceł antydumpingowych na chińskie towary, oraz spowoduje pogorszenie wspólnotowego rynku pracy. Statystyki są dramatyczne w wymowie. W UE toczy się obecnie 22 postępowań antydumpingo   i antysubsydyjnych, a obowiązuje ogółem 59 różnych środków antydumpingowych i antysubsydyjnych wobec wyrobów z Chin. Przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej przez UE może przynieść pozytywne skutki gospodarcze dla części sektorów gospodarki, a negatywne dla innych. W sektorze stali UE znajduje się około 350 000 miejsc pracy. Dlatego najwięcej środków antydumpingowych skoncentrowano w sektorze stali.[...]
10/2016 str. 375

Kup aby przeczytać całość