Spółka miała obowiązek dostarczyć towar i zapłacić cło – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spółka miała obowiązek dostarczyć towar i zapłacić cło

Prezes Głównego Urzędu Ceł powołując się na przepis art. 2 pkt 6, art. 4 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24, art. 47 pkt 2, art. 50, art. 77 ust. 1 ustawy Prawo celne, oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.07.1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 67, poz. 288 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w R. dotyczącą wymiaru cła.[...]
12/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość