Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. X – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. X

SYSMIN jest programem stabilizacji dochodów w zakresie górnictwa, przeznaczonym dla stowarzyszonych z WE rozwijających się państw AKP. W ramach programu kraje te otrzymują m.in. specjalne kredyty na sfinansowanie określonych przedsięwzięć w dziedzinie górnictwa. W przypadku spadku produkcji lub eksportu z powodu trudności technicznych lub politycznych w zakresie wydobycia surowców mineralnych, udzielana w ramach SYSMIN pomoc ma utrzymać rentowność przedsiębiorstw górniczych i zapobiec spadkowi dochodów z eksportu w tej dziedzinie.[...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość