Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UE cz. VIII – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UE cz. VIII

SIECI TRANSEUROPEJSKIE W celu pełnego wykorzystania zalet rynku wewnętrznego Wspólnota przyczynia się do rozbudowy sieci transeuropejskich (art. 129 b-d Traktatu o WE). Termin ten obejmuje infrastruktury o charakterze międzynarodowym w zakresie transportu, energii, telekomunikacji i środowiska. W 1994 r. Rada Europejska postanowiła sfinansować 14 głównych projektów komunikacyjnych i 10 w dziedzinie energetyki. [...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość