Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UE cz. VI – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UE cz. VI

Państwa Grupy Wyszehradzkiej - Po spotkaniu na zamku w Wyszehradzie k.Budapesztu w lutym 1991 r. Węgry, Polska i Czechosłowacja (lub państwa powstałe w wyniku jej rozpadu) określane są jako państwa grupy wyszehradzkiej. Państwa te, opierając się na wzajemnej ścisłej współpracy między sobą, starają się m.in. skuteczniej reprezentować swe wspólne stanowiska wobec WE. [...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość