Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. IV – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. IV

GATT - GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) jest układem ogólnym w sprawie ceł i handlu zawartym między 96 państwami. pokrywającymi wspólnie ok 90% handlu światowego. Jego cel stanowi usunięcie barier handlowych. Po sześciu wielostronnych rundach negocjacji w sprawie obniżenia cel, w wyniku rundy tokijskiej osiągnięto porozumienie, co do usunięcia pozataryfowych barier handlowych. W 1986 r. otwarto rundę urugwajską: negocjacje dotyczące dotychczasowych tematów uzupełniono o nowe zagadnienia, takie jak handel usługami, inwestycje wspierające rozwój handlu i lepsza ochrona własności intelektualnej. Po długoletnich negocjacjach 15.12.1993 r. zakończono wreszcie rundę urugwajską. Następczynią GATT jest nowa Organizacja handlu Światowego (WTO), która podjęła swą działalność na początku 1995 r. i niebawem będzie właściwa we wszystkich kwestiach dotyczących handlu.[...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość