Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowanych w państwach UEcz. II

ECU - (European Currency Unit) - ECU jest europejską jednostką rozliczeniową i walutową. Jej wartość określana jest przez kursy 12 walut narodowych ważone ich jednogłośnie określonym udziałem w koszyku. Stanowi centralny element Europejskiego Systemu Walutowego. Służy jako podstawa i wyznacznik określający próg rozbieżności między walutami Wspólnoty. ECU pełni ponadto funkcję jednostki rozrachunkowej w dziedzinie kredytowania i finansowania interwencyjnego, instrumentu równoważenia sald między bankami krajów członkowskich. Jest wykorzystywane również do budowania budżetów i funduszów, do ustalania cen na produkty rolne oraz do podnoszenia ceł i podobnych opłat. ECU może być również stosowane w transakcjach prywatnych. Ponieważ jej wartość wyliczana jest na podstawie średniej wartości walut WE, przy jej stosowaniu redukcji ulega ryzyko wynikające ze zmian kursu. Pod koniec 1995 r. Ecu wynosiła o. 1,86 DM[...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość