Spacerem po skrótach i określeniach stosowamych w państwach UE cz.I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Spacerem po skrótach i określeniach stosowamych w państwach UE cz.I

Akty prawne organów Wspólnoty Akty prawne Rady i Komisji mogą mieć różną formę instrumentów prawnych: rozporządzenie posiada bezpośrednią moc wiążącą dla każdego państwa członkowskiego; dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia odpowiednich przepisów, przy czym środki i forma osiągnięcia tego celu jest dowolna; decyzja odnosi się do przypadków indywidualnych, kierowana jest do państw członkowskich, przedsiębiorstw lub osób i ma bezpośrednią moc wiążącą; zalecenia i opinie nie posiadają mocy wiążącej Dotyczy to także programowych postanowień Rady.[...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość