Znajdź artykuł

SOLVIT – skuteczna pomoc w Unii

...   Polska włączyła się w działanie SOLVIT z dniem 1 maja 2004 r. Od tego momentu polscy obywatele i przedsiębiorcy, których prawa zostały zanegowane lub ograniczone w wyniku niewłaściwego zastosowania w ich sprawie przepisów wspólnotowych przez administrację innego Państwa Członkowskiego, mogą zwrócić się do polskiego Centrum Koordynacyjnego z prośbą o pomoc. Polskie Centrum SOLVIT koordynuje jednocześnie rozwiązywanie podobnych problemów, ale wynikających z niewłaściwego stosowania prawa europejskiego przez polską administrację, zgłoszonych do systemu przez obywateli i przedsiębiorców z innych Państw Członkowskich. W tym przypadku, poprzez bezpośredni kontakt z organem polskiej administracji lub za pośrednictwem punktów kontaktowych systemu SOLVIT utworzonych w ministerstwach i urzędach centralnych, polskie Centrum SOLVIT będzie dążyło do zmiany praktyki administracyjnej.  ... [...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość