Solidarna odpowiedzialność importerów samochodu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Solidarna odpowiedzialność importerów samochodu

Jeżeli towar sprowadzany jest z zagranicy przez kil¬ka osób w stanie rozmontowanym, a potem zostaje z niego złożony jeden, kompletny wyrób, organ celny może wznowić postępowanie dopuszczające go do obrotu na terenie Polski i wydać jedną decyzję dla kilku importerów. Dotyczy to szcze¬gólnie sytuacji, w której przedmiotem importu są części do samochodu, który potem zostaje zarejestrowany na jedną z osób sprowadzających je z zagranicy. Najczęściej zresztą świadomie ukrywają one fakt importu samochodu w stanie rozmontowanym, chcąc w ten sposób uzyskać preferencje celne. Tak twierdzi w pisemnym uzasadnieniu swego wyro¬ku Sąd Najwyższy. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość