Znajdź artykuł

Socjologiczno-prawne aspekty e-hazardu

Sociological and legal aspects of e-gambling

W związku z rozwojem technologicznym, który umożliwia wszechstronne wykorzystanie sieci Internet, dostępnej dla każdego i w każdym miejscu, wywołał on również zmiany w strukturze gier hazardowych. Polegają one na przenoszeniu do sieci i podejmowaniu działalności w zakresie urządzania gier hazardowych w sieci Internet. Sieć Internet, jest niejednokrotnie narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia nielegalnej działalności, m.in. poprzez: urządzanie gier hazardowych w sieci, ich reklamę, promocję, informowanie o sponsorowaniu wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych a także uczestnictwo w nielegalnych grach.[...]
4/2019 str. 147

Kup aby przeczytać całość