Znajdź artykuł

Skutki wprowadzania nielegalnych środków płatniczych na terytorium Unii Europejskiej w kontekście polityki celnej

The Consequences of Introducing Illegal Tenders on the Territory of the European Union in the context of customs policy

W ramach istnienia integralnej terytorialności Unii Europejskiej coraz częściej można zaobserwować zjawisko wprowadzania nielegalnych środków płatniczych na obszar Unii Europejskiej. Proceder ten przybrał coraz bardziej dostrzegalne rozmiary, co powoduje, że nie można już traktować tego zjawiska jako incydentalne. Już sam fakt wprowadzania środków płatniczych na obszar Unii Europejskiej bez zachowania stosownych procedur prawnych, które narzucają liczne ograniczenia jest procederem nielegalnym, który jest zagrożony licznymi sankcjami prawnymi. I te spostrzeżenia należy uznać za oczywiste. Jednak warto się przyjrzeć skutkom, jakie wynikają z wprowadzenia nielegalnych środków płatniczych na terytorium Unii Europejskiej, jak również jakie zagrożenia niosą one dla samych państw członkowskich, na terytorium których środki te trafiają.[...]
6/2017 str. 206

Kup aby przeczytać całość