Znajdź artykuł

Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnotowego systemy preferencji celnych

Przystępując do Unii Europejskiej Polska będzie musiała przyjąć m.in wspólnotową taryfę celną oraz rozbudowany system preferencji Wspólnoty Europejskiej dla różnych grup krajów. Warto wiec pokazać szacunek możliwych skutków przyjęcia przez Polskę wspólnotowego Powszechnego Systemu Preferencji - GSP (Generalized System Preferences) stosowanych w imporcie z krajów rozwijających się1.[...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość