Znajdź artykuł

Skutki prawne zalecenia i postanowienia Organu Rozstrzygania Sporów WTO

... Przedmiotowy spór dotyczył przedsiębiorstwa Van Parys, z siedzibą w Belgii, które od ponad 20 lat sprowadza banany pochodzące z Ekwadoru do Wspólnoty Europejskiej.                Van Parys zwróciła się do Belgisch Interventieen Restitutiebureau z nastepującymi wnioskami: W dniu 14 grudnia 1998 r. o udzielenie pozwolenia na przywóz, w pierwszym kwartale roku 1999, 26 685 935 kg bananów pochodzących z Ekwadoru. [...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość