Skutki nieprawidłowo wypełnionego wniosku o refundację wywozową – kara czy korekta wysokości sumy refundacji ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skutki nieprawidłowo wypełnionego wniosku o refundację wywozową – kara czy korekta wysokości sumy refundacji ?

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu pomiędzy Hauptzollamt Hamburg-Jonas (zwanym dalej głównym urzędem celnym – „GUC”), a spółką Milupa GmbH & Co. KG (zwanej dalej „Milupa”) w przedmiocie refundacji wywozowej. Milupa wywiozła do Turcji towary nie objęte załącznikiem II do TWE i otrzymała na podstawie złożonego przez nią wniosku refundację wywozową. W zgłoszeniu wywozowym i w egzemplarzu kontrolnym T5 Milupa wskazała, że w charakterze produktu pośredniego użyto mieszanki półproduktu wytworzonego z odtłuszczonego mleka świeżego o zawartości tłuszczu w mleku w wysokości 0,05 % w masie. Milupa otrzymała następnie informację, że mieszanka została wytworzona z odtłuszczonego mleka skoncentrowanego o zawartości tłuszczu w mleku w wysokości od 0,14 do 0,19 % w masie oraz 29,31 % beztłuszczowej substancji suchej w masie. Milupa zawiadomiła GUC o sprostowanych danych. Ten wezwał swoimi decyzjami Milupę do zwrotu przyznanej jej refundacji wywozowej. Milupa ... 2 strony - 6423 znaki[...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość