Znajdź artykuł

Skutki braku implementacji art. 20 ust. 1 dyrektywy horyzontalnej do krajowego prawa podatkowego

7 stron – 32 200 znaki Utworzenie jednolitego rynku i związane z tym zniesienie fizycznych kontroli na granicach Państw Członkowskich zwiększyło zagrożenie naruszeń prawa podatkowego w zakresie przemieszczania nieopodatkowanych wyrobów akcyzowych, a w szczególności paliw i innych wyrobów ropopochodnych. Na wyroby tego typu prawodawca podatkowy nałożył szereg danin publicznych o znacznej wysokości. Dodatkowo kontrola legalności obrotu tymi wyrobami jest utrudniona przez to, że w przeciwieństwie do papierosów czy alkoholu, nie są one oznaczane znakami akcyzy, co uniemożliwia „łatwe” odróżnienie paliwa „opodatkowanego” od paliwa „nieopodatkowanego” . [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość