Skradziony przed dostarczeniem do urzędu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skradziony przed dostarczeniem do urzędu

Dyrektor Urzędu Celnego w R. postanowieniem przekazał Dyrektorowi Urzędu Celnego w M. do rozpatrzenia sprawę odprawy celnej samochodu dostawczego sprowadzonego z zagranicy przez E.W. Postanowieniem zobowiązano P.F., który przewoził ten samochód z zagranicy do Polski, do dostarczenia wymienionego pojazdu do Urzędu Celnego w W. w terminie 7 dni. Wobec nie dostarczenie samochodu do Urzędu Celnego w W. w wyznaczonym terminie, Dyrektor tego Urzędu wymierzył P.F. opłatę manipulacyjną dodatkową oraz cło. W odwołaniu od tej decyzji P.F. wniósł o jej uchylenie. Zdaniem odwołującego się, Dyrektor Urzędu Celnego przy wydaniu decyzji pominął, że przedmiotowy samochód przed upływem terminu określonego w postanowieniu o przekazaniu sprawy do innego Urzędu Celnego został skradziony. Kradzież auta wyłączyła możliwość wykonania obowiązku ... [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość