Skrócony przewodnik po INCOTERMS’90a ustalenie kosztów transportu i ubezpieczenia w wartości celnej towaru – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skrócony przewodnik po INCOTERMS’90a ustalenie kosztów transportu i ubezpieczenia w wartości celnej towaru

Ustalenie takich elementów wartości celnej towaru, jakimi są zagraniczne koszty transportu i ubezpieczenia może być trudnym zadaniem. Opracowanie to w najprostszym układzie przedstawia warunki Incoterms'90 z uwzględnieniem tych dwóch czynników; obowiązków sprzedającego i kupującego ponoszących koszty opisane w poszczególnych formułach oraz odzwierciedlenie tych stosunków na fakturze. Określono też rodzaje transportu, dla których formuły mogą być stosowane, a ponadto podano rodzaje formuł z innych systemów, niż Incoterms'90, a mianowicie: Incoterms'80, Combiterms'90, amerykańskich definicji handlowych RAFTD oraz OWD byłej RWPG (stosowane tylko w słabo rozwiniętych handlowo firmach z byłego ZSRR), które w przybliżeniu odpowiadają danemu warunkowi z Incoterms'90. Schemat przechodzenia pomiędzy systemami opracowano w oparciu o pracę Wojciecha Budzyńskiego pt.. "Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu - Incoterms'90 - Incoterms'80 - amerykańskie definicje handlowe RAFTD", Editex, Warszawa 1993.[...]

Kup aby przeczytać całość