Skierowanie decyzji do spółki cywilnej, nie było wadliwe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skierowanie decyzji do spółki cywilnej, nie było wadliwe

Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, także spółki cywilne, magą być stronami postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne przyznają im taki status. [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość