Składy podatkowe w Niemczech – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Składy podatkowe w Niemczech

... Rodzaje składów podatkowych                Według norm prawa niemieckiego wzorowanych na rozwiązaniach wspólnotowych, pobór akcyzy jest zawieszony w stosunku do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych znajdujących się w składzie podatkowym oraz przemieszczanych w procedurze zawieszenia akcyzy. W przypadku wyrobów znajdujących się w składzie podatkowym zobowiązanie podatkowe powstaje w chwili wyprowadzenia ich ze składu z przeznaczeniem do konsumpcji albo z momentem przejęcia do konsumpcji w składzie. Między składami podatkowymi wyroby akcyzowe zharmonizowane są przemieszczane również w procedurze zawieszenia akcyzy, a więc bez konieczności natychmiastowej jej zapłaty. Dotyczy to zarówno przewozu w granicach Niemiec, jak i przewozu do lub ze składów podatkowych w innych krajach Unii. ...[...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość