Składy celne w świetle integracji z UE – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Składy celne w świetle integracji z UE

Osobom, które uczestniczą w obrocie towarowym z zagranicą, dobrze znana jest instytucja składu celnego. Skład celny kojarzony jest jako miejsce (art. 102 § 2 Kodeksu celnego) oraz jako jedna z ośmiu procedur celnych (art. 3 § 3 pkt 3, art. 102 § 1 w/w ustawy). Z łatwością osoby zapoznane z polskim Kodeksem celnym potrafią zdefiniować podstawowe pojęcia związane ze składami celnymi – prowadzący skład celny (art. 104 § 1), korzystający ze składu celnego (art. 104 § 2), czynności zwyczajowe (art. 116). Znany jest również podział składów na składy publiczne i składy prywatne (art. 103). W związku z procesem akcesji Polski do UE wiele z tych osób stawia sobie pytanie o dalszy los instytucji składu celnego, bardzo często w kontekście prowadzonej aktualnie działalności, czy wykonywanej pracy. Na pytanie, jaki los czeka składy celne? Można spróbować odpowiedzieć poprzez perspektywę doświadczeń państw należących do UE np. Belgii, Niemiec, W. Brytanii. We wszystkich tych krajach instytucja składu celnego jest [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość