Składanie sprawozdań z wykorzystania pozwoleń – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Składanie sprawozdań z wykorzystania pozwoleń

Sprawozdania z wykorzystania pozwoleń należy przesyłać do organu, który wydał to pozwolenie. Polega to na przesyłaniu poświadczonej przez organ celny kopii oryginału pozwolenia, zawierającej informację o przywozie z zagranicy lub wywozie za granicę towaru objętego pozwoleniem. Informacja ta powinna zawierać: [...]

Kup aby przeczytać całość