Składaki – finał – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Składaki – finał

W dniu 21 czerwca 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu wydał wyrok (Sygn. Akt I S.A./Wr 2081/96) uchylający zaskarżoną decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w L. A oto opis rozpatrywanej sprawy oraz obszerne fragmenty uzasadnienia tego wyroku.[...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość