Skład celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skład celny

Instytucja składu celnego została odmiennie uregulowana pod rządami Kodeksu celnego niż w obowiązujących dotychczas przepisach. Kodeks celny wyraźnie oddziela instytucję składu celnego jako miejsca, w którym będą składowane towary, od procedury składu celnego, umożliwiającej złożenie towarów w składzie celnym bez pobierania za te towary należności celnych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej.[...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość