Znajdź artykuł

Skaza techniczna dowodu pochodzenia

Świadectwo przewozowe nie może zawierać skreśleń lub wyrazów wpisanych nad innymi wyrazami, zaś wszelkie zmiany muszą być dokonane przez skreślenie nieprawidłowych informacji i zamieszczenie wszelkich koniecznych poprawek - to fragment sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który stanowi kanwę do kolejnych rozważań na temat problemów pewnego importera, jakie mogą stać się udziałem każdej firmy mającej do czynienia z handlem preferencyjnym. Tym razem nie chodziło o deklarację na fakturze - o czym pisałem poprzednio, a o dokument EUR.1. [...]
11/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość