Skarga na decyzję ministra – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skarga na decyzję ministra

NSA rozpoznając sprawę ze skargi trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie wprowadzenia środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej, wystąpił do Prezesa tego sądu, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368, ze zm.), o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów następującej wątpliwości prawnej : „Czy dopuszczalna jest skarga do NSA na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wprowadzenia środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej, przewidzianego w ustawie z 11 grudnia 1997 roku o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027) ?” [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość