Skarga kasacyjna – samochody – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skarga kasacyjna – samochody

Agencja Celna „C” działająca z upoważnienia spółki T, zgłosiła w 1999 roku w Urzędzie Celnym w R w celu objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu po uszlachetnieniu biernym pięć nowych pojazdów samochodowych na podstawie dokumentu SAD, w którym w polu 31 określiła importowane pojazdy jako pojazdy samochodowe do transportu towarowego, zbudowane na bazie nadwozia samochodu osobowego o ładowności do 1000 kg, deklarując w polu 33 kod PCN 8704 31 91 l.                W wyniku powtórnej kontroli tego zgłoszenia celnego, przeprowadzonej w Urzędzie Celnym (na podstawie art. 83 Kodeksu celnego) organ celny stwierdził,   że   samochody   zostały   nieprawidłowo zaklasyfikowane do pozycji 8704 taryfy celnej, ...[...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość