Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Do 1980 roku, tj. do czasu poddania działalności administracji kontroli sądowej, prawo administracyjne miało kilkudziesięciu najwyższych interpretatorów. Byli nimi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych. Powołanie Naczelnego Sądu Administracyjnego spowodowało zapoczątkowanie procesu ujednolicenia zasad wykładni i stosowania prawa administracyjnego, co można uważać za podstawę praworządnie działającej administracji państwowej. Mimo, że niektóre orzeczenia NSA budzą pewne zastrzeżenia pamiętać należy że sędziowie wyrokują na zasadzie niezawisłości i ich orzeczenia nie mogą być jednakowe nawet w takich samych sprawach. Z drugiej strony, orzecznictwo NSA przyczynia się do przełamywania różnych stereotypów funkcjonujących dotąd w praktyce administracyjnej. [...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość