Skażenie alkoholu Pytania o akcyzę – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Skażenie alkoholu Pytania o akcyzę

Pytanie podatnika Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. W ramach udzielonego zezwolenia Spółka dokonuje skażenia alkoholu etylowego. Spółka nabywa nieskażony alkohol etylowy od producenta ze składu podatkowego. Nabycie przedmiotowego alkoholu dokonywane jest w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (przemieszczenie wyrobu pomiędzy składami podatkowymi). Po dokonaniu skażenia, alkohol etylowy jest zużywany do produkcji kosmetyków. Spółka rozpoczyna współpracę z podwykonawcą, który będzie produkował kosmetyki Spółki. W związku z powyższym Spółka dokona sprzedaży i wyprowadzenia ze składu podatkowego alkoholu etylowego, skażonego przez Spółkę na terenie składu podatkowego. 2 atrony - 6881 znaki [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość