Znajdź artykuł

Sens zmian ustawy vat dla cła

Z dniem 1 stycznia 2000r. weszła w życie zmiana do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. 95 poz.1100). Niektóre z nowych zapisów zostaną państwu niżej przybliżone. Zmiana przepisów w imporcie dotyczy m.in. sposobu obliczania podstawy naliczania podatku od towarów i usług (vat) i podatku akcyzowego. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość