Znajdź artykuł

Seminarium “ ułatwienia i uproszczenia w systemie celnym”

W Mikołajkach w kwietniu br. odbyło się seminarium na temat “ Ułatwienia i uproszczenia w systemie celnym”. Jednym z dość szeroko omawianych tematów były zagadnienia dotyczące procedury uproszczonej. Przedstawione zostały przepisy, które obowiązywały w momencie wejścia w życie uproszczeń (1998r), urzędowe interpretacje oraz obecnie obowiązujące, najważniejsze przepisy wraz ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2000. Ponadto przedstawiona została analiza ilości wydanych, cofniętych i wygasłych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej. Kolejny temat dotyczył omówienia wyników anonimowej ankiety przekazanej przez Główny Urząd Ceł do osób upoważnionych. Problematyka procedury uproszczonej została również zaprezentowana od strony praktycznej, zarówno przez administrację celną jak i firmy, które ją stosowały lub nadal stosują. Kolejne tematy dotyczyły m.in. propozycji usprawnień obsługi celnej z jednej strony a także wykazania nadmiernych [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość