Sejm uchwalił – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sejm uchwalił

                Prawie pół roku pracowano w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o utworzeniu wojewódzkich kolegiów skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Rząd przedłożył ten projekt parlamentowi jeszcze w październiku ubiegłego roku. Po I czytaniu, które odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 30 października 2002 r., skierowano go do Komisji Finansów Publicznych, a w jej posiedzeniach uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Ciesielski.       [...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość