Sejm uchwalił kodeks celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sejm uchwalił kodeks celny

Przedstawienie w niniejszym artykule nowych przepisów Kodeksu celnego dotyczących obowiązków i uprawnień związanych z wprowadzeniem towarów na polski obszar celny oraz ogólnych zasad związanych z nadawaniem towarowi przeznaczenia celnego, zbiega się z bardzo istotnym wydarzeniem, jakie nastąpiło 8 listopada br. Dla osób biorących udział w obrocie towarowym z zagranicą niewątpliwie najistotniejszą decyzją, jaką podjął Parlament na przestrzeni ostatnich kilku lat jest uchwalenie 8 listopada br. ustawy Kodeks celny. [...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość