Służba Celna wspiera Inspekcję Transportu Drogowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Służba Celna wspiera Inspekcję Transportu Drogowego

3strony – 11650 znaki Minął rok 2006, a więc nadszedł czas na podsumowanie wyników, również w zakresie realizacji zadań nałożonych na Służbę Celną w tzw. odrębnych ustawach. Jednym z takich obszarów, w którym zupełnie swobodnie i pewnie czują się funkcjonariusze celni - zarówno izb celnych, jak i urzędów celnych - jest kontrola wykonywania transportu drogowego. Kontrola tej dziedziny aktywności gospodarczej została powierzona m.in. organom celnym (art. 89 ustawy z dnia 6.04.2001 r. o transporcie drogowym - tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 204 poz.2088 z późn.zm.), które z powodzeniem mogą przy tej okazji realizować znacznie szerszy zakres kontroli, bowiem idealnym uzupełnieniem tych uprawnień są uprawnienia wynikające przede wszystkim z ustawy z dnia 24.07.1999 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 156, poz. 641), jak i z ustawy - Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r. (tekst jedn. z 2005r. Dz. U Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość