Służba Celna w ochronie własności intelektualnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Służba Celna w ochronie własności intelektualnej

Definicja przestępczości przeciwko prawu własności intelektualnej                W polskiej terminologii prawnej w odniesieniu do działań związanych ze zwalczaniem tego rodzaju działalności wykształciło się pojęcie „ochrony praw własności intelektualnej”. Odnosi się ono m.in. do systemu ochrony prawnej właścicieli praw związanego w szczególności z zatrzymaniem towarów przez uprawnione organy.Służby zachodnie dodatkowo zdefiniowały pojęcie przestępczości przeciwko własności intelektualnej (Intellectual Property Crime- IPC). Obejmuje ona w równym stopniu wytwarzanie i sprzedaż towarów bez zgody właścicieli praw oraz transport, magazynowanie i handel tymi produktami.Interpol wyróżnia też dwie główne formy powiązań między finansowaniem terroryzmu a produkcją i obrotem podróbkami: ...[...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość